Podium-Horizon-logo

ORGANISATIE & MISSIE

over ons

Iedereen is welkom

Podium Horizon vindt het belangrijk om mensen in de buurt een plek te geven voor uiteenlopende kunstzinnige ideeën en activiteiten. Bij Podium Horizon is iedereen welkom uit de Spaarndammerbuurt, Houthavens, Zeeheldenbuurt en Staatsliedenbuurt.

Of je gewoon langs wilt komen voor een gezellige tijd met buurtgenoten, of dat je een idee hebt voor een culturele activiteit, denk aan een muziekoptreden, een dichtersmiddag, een Koor, een filmavond, noem maar op, je kan altijd bij ons terecht. We zijn een broedplaats voor kunst & cultuur voor de hele buurt en je bent altijd van harte welkom!
vrijwilligers-podium-horizon
missie-podium-horizon

Missie

Podium Horizon stimuleert lokale creativiteit en saamhorigheid door het aantrekken en organiseren culturele activiteiten waarbij een ieder, ongeacht achtergrond of ervaring, zijn, haar of hen kunstzinnige ideeën kan ontwikkelen en delen voor een inclusief kunst & cultuur aanbod in de buurt. Podium Horizon verbindt en prikkelt/inspireert.

Organisatie

Podium Horizon krijgt richting door vier verschillende partijen.


De klankbordgroep bestaat uit de eerste betrokken bewoners die Podium Horizon mogelijk hebben gemaakt en verantwoordelijk zijn voor de oprichting van stichting Podium Horizon.


Het bestuur wordt gevormd door vier leden die allen woonachtig zijn in Westerpark. Zij zijn vanaf het prille begin actief betrokken.


De programmaraad  bestaat uit acht leden. De raad komt maandelijks samen om het bestuur te voorzien van advies en input met betrekking tot de programmering van Podium Horizon. Tevens organiseert de raad zelf activiteiten voor Podium Horizon.


De coördinator betrokken bij Podium Horizon, komt uit Combiwel Buurtwerk.

podium-horizon-vookant-contact locatie

Dit zijn wij

Bestuur

Frank Wijdenbosch
Voorzitter 

Cheryl Vliet
Secretaris 

George Keet
Penningmeester

Aneta Lesnikovska
Algemeen bestuurslid

Programmaraad & Klankbordgroep

Ed van Bennekom
Voorzitter programmaraad

Trudy Wolfgang
Programmaraad & klankbord

Thea Duijnhoven
Programmaraad & klankbord

Barry Jurjus
Programmaraad

Leander Haaitsma
Coördinatie

Sharon Winter
Programmaraad & Klankbord

Nikki Kluyskens
Programmaraad

Stacey Gray
Programmaraad

Brigitte van Hagen
Programmaraad

Büsra Duran
Stagiair

Natasja van der Geest
Klankbordgroep

Wil je ook een bijdrage leveren aan de bloeiende creatieve gemeenschap in onze buurt?

Podium Horizon is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die onze missie ondersteunen om een bruisend centrum in de Spaarndammerbuurt te zijn!