Over Podium Horizon

Podium Horizon

Het Podium is in 2022 ontstaan uit enthousiaste en betrokken groep buurtbewoners om in het buurtcentrum culturele activiteiten te programmeren voor de buurt. Alle buurtbewoners zijn welkom gebruik te maken van Podium Horizon om hun kunsten te toetsen en te laten zien aan de buurt.

Huis van de wijk Horizon heette vroeger Buurtcentrum Verzet. Het was toen al een plek waar de gehele buurt langskwam voor o.a.  de bridgeclub, line dance groep en het opera koor. Ook jongeren centrum Domela was hier gevestigd.

Nu er na de renovaties in de Spaarndammerbuurt veel nieuwe bewoners bij zijn gekomen. En de Houthavens bewoond zijn, is er steeds meer behoefte aan een centrale plek waar alle bewoners samenkomen. Ook uit de Spaarndammer-, Zeehelden- Hugo de Groot, en de Staatsliedenbuurt .

In 2016 is een groep buurtbewoners in gesprek gegaan met wijlen wethouder van Stadsdeel West, Jeroen van Berkel. Met de vraag om meer ruimte vrij te maken in de Horizon voor buurtbewoners. De 2e en 3e etage van de Horizon werd ingevuld door antikraak bewoners.

 

 

In de loop der jaren werd er steeds meer werk gemaakt om het buurthuis bruisender te maken. Dat resulteerde in 2019 in een klankbordgroep met actieve buurtbewoners uit alle wijken van Westerpark. Vervolgens wisten zij het stadsdeel te overtuigen een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren.  Onderzoekers van Van4en hebben met medewerking van o.a. de klankbordgroep onderzocht waar de behoefte van bewoners ligt, en hoe te vertalen naar een uitbreiding van de activiteiten in huis van de wijk Horizon. Het onderzoeksrapport is hier te vinden.

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft Het Stadsdeel de tweede verdieping vrijgemaakt om bewoners te laten leren en experimenteren hoe zij succesvol  culturele activiteiten kunnen organiseren/ontplooien.

Flyer vrouwendag

Daardoor werd Stichting Podium Horizon opgericht. Wij willen graag bijdragen in kunstzinnige, innovatieve producties en activiteiten voor gebruikers, bezoekers en buurtbewoners. Om zo een “kloppend hart ” van de buurt met eigenzinnige en verbonden programmering te creëren.

Podium Horizon streeft ernaar om alle bewoners van de buurten in Westerpark te betrekken bij haar activiteiten.

Daarbij is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond, etniciteit, seksuele voorkeur, mentale en fysieke gezondheid en eventuele kwetsbare situatie. We stellen ons te doel om een mooie mix van buurtbewoner(s) te laten genieten van en samen te brengen met kunst en cultuur.

Kortom, kom snel langs!