Podium-Horizon-logo
Foto Aneta Lesnikovska

Aneta Lesnikovska

Aneta Lesnikovska is algemeen bestuurslid en woont in de Staatsliedenbuurt. Ze is filmmaker en associate professor. Bij Podium Horizon is ze de initiatiefnemer van de workshops en filmwedstrijd ‘Love thy Neighbour’.